współpraca z biznesem

Biznes odpowiedzialny społecznie?

co mogę zrobić?
– przekazywać pomoc rzeczową
– tworzyć miejsca pracy
– pomagać najuboższym
– wspierać działania na rzecz społeczności lokalnej
– wspierać wolontariat pracowniczy

po co ?
Wdrożenie odpowiedniej strategii, to kilka istotnych plusów dla firmy:
– budowanie marki na zaufaniu i zaangażowaniu
– pozytywny wizerunek
– wzrost zysków

jak?
Umów się z nami na spotkanie, w celu stworzenia indywidualnego planu!