Ufunduj stypendium charytatywne

Ufunduj stypendium

Fundowanie stypendiów charytatywnych ma charakter ciągłego wsparcia finansowego, przekazywanego przez darczyńcę w okres 6 miesięcy lub 1 roku. Stypendium może mieć charakter:

– edukacyjny,

– socjalny.

Dzięki okazanej hojności, najmłodsi podopieczni Fundacji Glocal mają szanse spełniać swoje marzenie — bez względu na to, gdzie mieszkają i z jakich środowisk pochodzą.

Stypendium pomaga, a niekiedy umożliwia, ubogim dzieciom naukę w szkole oraz godną egzystencję, niezbędną do zdrowego rozwoju najmłodszych.