O nas

Just Glocal it!

Celem Fundacji Glocal jest nadawanie impulsu i wskazywanie kierunku zmian społecznych, zwłaszcza poprzez wzmacnianie roli kobiet, na obszarach najuboższych.

Dbamy o to, aby wraz z niezbędną pomocą rozwojowa lub humanitarna, dostarczać wsparcie i wiedzę niezbędną do tego, by dalej samodzielnie kształtować swoją przyszłość.

Fundacja koncentruje swoje działania na problemach społecznych, takich jak ubóstwo, głód, niedożywienie oraz równy dostęp do edukacji, zwalczanie nierówności strukturalnych i zapobiegania konfliktom.

Jeśli chcesz nas lepiej poznać, zapraszamy na funpage FB.