Glocal: “myśl globalnie działaj lokalnie”.

Cele Fundacji:

wzmacnianie roli kobiet w społecznościach najuboższych

– działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

– działania z zakresu pomocy rozwojowej i humanitarne

– działania edukacyjne oraz promocja postaw obywatelskich


zostań wolontariuszem

podaruj lepszą przyszłość

ufunduj stypendium charytatywne

współpraca z biznesem

Polityka prywatności